สติ๊กเกอร์ติดกระจก

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก เมื่อความเป็นส่วนตัวรวมถึง การนำมาใช้ลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น บทความที่จะได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การนำสติ๊กเกอร์ทึบแสงมาใช้ประโยชน์ สามารถใช้กับงานประเภทใดได้บ้าง ? ต่อมา ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุเหมาะสมนำมากรุกระจก มีกี่ชนิด ? ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจไม่แพ้กัน ตามมาด้วย การนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งร้าน หรือนำสติ๊กเกอร์มาติดกระจกร้านอาหาร ได้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ? จนมาถึง จุดเด่นของสติ๊กเกอร์ติดกระจกทึบแสง แบบสีขาว มีความเหมือนหรือแตกต่างจากสติ๊กเกอร์ชนิดอื่นหรือไม่และหัวข้อสุดท้าย สิ่งที่ได้จากการนำสติ๊กเกอร์มากรุกระจกรถยนต์ มีความน่าสนใจอย่างไร?

สติ๊กเกอร์ติดกระจกทึบแสง สามารถนำมาใช้กับงานประเภทใดได้บ้าง 

ความเป็นมาของสติ๊กเกอร์ติดกระจกทึบแสง ผลิตมาจากพลาสติก หรือเรียกอีกอย่างว่า สติ๊กเกอร์ PVC สามารถนำมาพิมพ์สติ๊กเกอร์หรือนำมาทำสติ๊กเกอร์ไดคัท ตามรูปทรง หรือสติ๊กเกอร์ไดคัทตัวอักษร สำหรับติดกระจกก็ได้  หรือนำมาติดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก้ได้ ประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยใช้เทคนิควิธีพรางการมองเห็นจากภายนอก ปัจจุบัน มีหลายเฉดสี อยู่ที่ว่า ใครชอบสีแบบไหน รวมถึง นำมาใช้กับสายงานประเภทใดจากเนื้อวัสดุที่เป็นพลาสติกประเภท PVC ดี ๆ นี้เอง ทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถนำสติ๊กเกอร์ประเภทนี้ มาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะงานได้ในหลายรูปแบบ ไม่ต่างจากการนำสติ๊กเกอร์พีวีซีมาใช้ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ งานตกแต่งภายใน งานตกแต่งภายนอก งาน outdoor ไปจนถึง พื้นที่ติดตั้งบริเวณใดที่มีปัญหา ก็สามารถนำสติ๊กเกอร์พีวีซีมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้เลย และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสติ๊กเกอร์ทึบแสงที่กำลังเอ่ยถึงอยู่ในขณะนี้ บอกเลย การใช้งานค่อนข้างมีความหลากหลายและไม่จำกัด เหมือนอย่างสติ๊กเกอร์พีวีซี เพราะฉะนั้น มาดูกันดีกว่า สติ๊กเกอร์ทึบแสงที่ว่า สามารถนำมาใช้กับงานประเภทใดได้บ้าง

ประเภทงานที่เหมาะสมในการนำสติ๊กเกอร์ทึบแสงมาใช้

 1. งานตกแต่งป้ายโฆษณา ลักษณะเฉพาะของสติ๊กเกอร์ติดกระจกทึบแสง ที่มีทั้งผิวมันและผิวด้าน อีกทั้ง ยังมีจำนวนสีมากกว่า 10 สี ขึ้นไป ทำให้ เจ้าของร้าน สามารถเลือกโทนสีให้เข้ากับบรรยากาศภายในร้าน และป้ายโฆษณา ก็ถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การตกแต่งสร้างบรรยากาศให้กับร้าน ทั้งนี้ ป้ายโฆษณาที่ว่า มีหน้าที่ บอกชื่อร้าน สินค้า ทำให้ลูกค้านึกภาพออกว่า คราวใดที่ต้องการจะซื้อสินค้าและบริการ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกับร้านดังกล่าวตามที่เห็นบนป้ายโฆษณาได้ อีกทั้ง ไม่เพียงแค่ชื่อร้าน แม้แต่ในเรื่องการจำหน่ายสินค้า อานิสงค์จากการที่ลูกค้าจำชื่อร้านได้ ทำให้สินค้าสามารถจำหน่ายออกไปได้ และเมื่อมีการบริโภค และเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการในระยะเวลาต่อมา ย่อมส่งผลต่อยอดขายที่ดีในระยะยาวอันเป็นผลมาจาก การเรียนรู้ที่จะนำป้ายโฆษณามาใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. งานตกแต่งกระจก รวมถึง การนำมาใช้กับประเภทงานสกรีน นอกเหนือจากจำนวนสีที่ค่อนข้างหลากหลาย ในส่วนของกาว จากการใช้งาน กาวมีทั้งแบบใส สูตรน้ำมัน ดังนั้น เมื่อทำการติดตั้งลงบนผนังกระจก ผู้ใช้งานมั่นใจได้เลยว่า จะไม่เห็นช่องว่างความแตกต่างระหว่างสติ๊กเกอร์กับกาว ทำให้งานติดตั้งที่ว่า มีความกลมกลืนไปกับผนังกระจก อีกทั้ง กาวที่ว่า ยังมีการยึดเกาะที่ดี ติดตั้งครั้งใด ก็สามารถนำมาใช้งานได้นานหลายปี ดังนั้น สติ๊กเกอร์ทึบแสงถึงค่อนข้างตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการจะนำมาใช้พรางแสง รวมถึง เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อาศัยภายใน
 3. งานภายในภายนอก เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรมองข้าม สามารถนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่ง เพิ่มความสวยงามรวมถึง วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ลดความร้อนจากแสงแดด นำมาสู่การสร้างสมาธิและการอาศัยอยู่ที่ค่อนข้างสุขสบายภายในทึ่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานต่าง ๆ และความทึบของสติ๊กเกอร์นี้เอง นอกจากพรางแสง ยังสามารถพรางจากบุคคลภายนอก ในขณะเดียวกัน ความสวยจากสติ๊กเกอร์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาควบคู่กัน
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์

วัสดุประเภทใด เหมาะสมที่นำมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ

ความต้องการในการนำวัสดุประเภทต่าง ๆ มาตกแต่งกระจกรถ มีอยู่หลายเหตุผลซึ่งก็จะขอจำแนกออกมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้

เหตุผลแรก มีเจ้าของรถหลายคนสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก มาใช้ในเรื่องของการลดต้นทุน ทดแทนวัสดุฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อคุมต้นทุนดังกล่าวได้ อีกทั้งยังได้รับอานิสงค์ในการนำสติ๊กเกอร์มาใช้ ทำให้ภายในห้องโดยสารมีปริมาณความร้อนที่ลดลงมาได้ เป็นผลทำให้ ในผู้ใช้งานหลายคน นำมาปรับใช้ให้เข้ากับสายงานอื่น ๆ เช่นนำมาใช้ตกแต่งกระจกภายในร้านโดยมีจุดมุ่งหมาย ทำให้ ร้านค้าเกิดความสวยงาม อันเกิดจาก สีที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย สามารถเลือกได้ และไม่เพียงแค่ในเรื่องความสวยงาม ยังรวมมาถึง นำมาใช้เพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพราะ ได้ในเรื่องของการพรางสายตาจากบุคคลภายนอกอีกด้วย

ในส่วนของประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ สติ๊กเกอร์ดังกล่าว สามารถนำมาใช้ผลิตป้ายโฆษณาสติ๊กเกอร์ทั้งในส่วนงาน indoor และ งาน outdoor ได้ เป็นป้ายขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ บอกเล่าเรื่องราวของสินค้าในรูปแบบวลีหรือประโยคสั้น ๆ ใครก็จำได้ เวลาเห็นผ่านตา จนนำมาสู่การซื้อขายในเวลาต่อมา

ประเภทวัสดุเหมาะสมนำมาติดกระจก

 1. สติ๊กเกอร์พีวีซี – Print sticker PVC สติ๊กเกอร์ประเภทนี้ นำมาใช้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามรวมถึงมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง คำว่า สินค้าและบริการ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนำมาจำหน่าย ส่วนคำว่า บริการ หมายถึง การสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น ซึ่งในที่นี้ หมายรวมถึง สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไปจนถึง บริการ ในรูปแบบของรอยยิ้มและการวางตัวที่ดีต่อลูกค้า รวมถึง สถานที่มีไว้บริการลูกค้า ซึ่ง การจะทำให้ทั้งสินค้าและบริการ เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า ย่อมต้องมีการนำมาตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศรวมถึงความสวยงาม เพื่อที่ว่า เมื่อลูกค้ามาเห็น ก็จะบังเกิดความรู้สึกประทับใจ กระทั่ง นำมาสู่การซื้อขายที่ดีในอนาคต และสติ๊กเกอร์ประเภทนี้ ก็จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เกิดมาจากตัวสติ๊กเกอร์เองที่มีความยืดหยุ่นสูงจนนำมาไดคัทเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ในแบบที่ว่า สติ๊กเกอร์ประเภทอื่น ไม่มี
 2. สติ๊กเกอร์ติดกระจกมองด้านเดียว  หรือ เรียกอีกอย่างว่า พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกทึบแสง หรือ สติ๊กเกอร์ทูโทน คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์ประเภทนี้ นำมาใช้งานที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ได้นำสติ๊กเกอร์มาติดกระจกทั้งในส่วนของกระจกผนังตรงบริเวณทางเข้าออก ไปจนถึง การนำสติ๊กเกอร์มาติดบนกระจกรถยนต์ โดยมีหลักการง่าย ๆ นั่นก็คือ สติ๊กเกอร์จะพรางการมองเห็นจากบุคคลภายนอก ในขณะเดียวกัน ผู้อาศัยหรือทำงานที่อยู่ข้างใน จะเห็นอิริยาบถการเคลื่อนไหวทุกประการของบุคคลภายนอก ดังนั้น สติ๊กเกอร์มองเห็นด้านเดียวถึงนิยมนำมาติดภายในสำนักงาน หน่วยงานราชการ ออฟฟิศ ไปจนถึง ห้องประชุม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น และไม่เพียงแค่ พรางการมองเห็นจากบุคคลภายนอก มีการนำสติ๊กเกอร์ทูโทนมาใช้ในเรื่องของการลดอุณหภูมิความร้อนภายในที่อยู่อาศัยไปจนถึงห้องโดยสารของรถยนต์เป็นอีกหนึ่งสติ๊กเกอร์ติดกระจกกันแดด สติ๊กเกอร์ที่นิยมนำมาติดกระจกรถยนต์มี 3 ชนิดคือ สติ๊กเกอร์ PVC กับ สติ๊กเกอร์ซีทรู  หรือสติ๊กเกอร์สูญญากาศ ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนฟิล์มกรองแสงที่มีราคาสูงกว่าได้
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถโฆษณา
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกร้านอาหาร

ประโยชน์ที่ได้จากการนำสติ๊กเกอร์มาติดกระจกตรงบริเวณหน้าร้าน

การจะตกแต่งกระจกให้ออกมาดูสวยงามได้อย่างไรนั้น ? มีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบร้านควรเป็นสไตล์ไหน เมื่อคิดจะนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งกระจก ก็ควรต้อง เลือกลวดลายที่เข้ากันได้ ไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังมีความกลมกลืนและไปด้วยกันได้ นอกเหนือจากรูปแบบร้าน ก็จะเป็นในส่วนของ รูปแบบสติ๊กเกอร์ ซึ่งก็จะมี รูปแบบงานไดคัทสติ๊กเกอร์ ไปจนถึง งานสติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ สามารถนำมาใช้ตกแต่งผนังขนาดใหญ่ให้ดูสมมาตรและเข้ากันได้ อยู่ที่การจัดวาง ซึ่งทางผู้ติดตั้ง รู้อยู่แล้วว่า ควรจะจัดเรียงอย่างไรถึงจะลงตัว

มาถึงหัวข้อสำคัญกันบ้าง เมื่อมีความต้องการพิมพ์สติ๊กเกอร์มาตกแต่งร้าน จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมา ทางแอดมินได้วิเคราะห์บทสรุปความน่าสนใจเอาไวัแล้วดังต่อไปนี้ เชื่อว่า ใครก็ตามที่นำสติ๊กเกอร์มาเพิ่มมูลค่า รับรองเลยว่า จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นแน่นอน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งกระจกร้าน

 • เพิ่มมูลค่า สติ๊กเกอร์ไม่ได้มีไว้เพิ่มมูลค่าของบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียว หากความสวยงาม รวมถึงโดดเด่นของสติ๊กเกอร์ดังกล่าว สามารถนำมาใช้เพิ่มคุณค่าให้กับร้านที่ตัวเองเป็นเจ้าของ จากการเปลี่ยนบรรยากาศผนังธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นผนังกระจกก็ดีหรือจะเป็นผนังปูน ให้ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ กระทั่งทำให้ลูกค้าอยากมองและตัดสินใจเดินเข้ามาใช้บริการยังร้านค้าที่มีการนำ สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน มาตกแต่ง ยิ่งเป็นตรงบริเวณหน้าร้าน ก็ต้องให้ความสำคัญ เพราะถือว่า เป็นปราการด่านแรกที่ลูกค้าจะเห็น ซึ่งเราสามารถเห็นร้านค้าธรรมดา ๆ ทำการรีโนเวทและนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งตามย่านถนนคนเดิน เช่น ถนนคนเดินเชียงคาน ตลาดน้ำอัมพวา เป็นบ้านเก่าที่ถูกอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ แล้วนำกระจกและสติ๊กเกอร์มาตกแต่งในพื้นที่บางส่วน เพียงเท่านี้ ก็น่ามอง น่าสัมผัส จนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมานักต่อนัก
 • โปรโมทร้านค้าและสินค้า หรือติดเพื่อแจ้งว่าตอนนี้ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง เกิดจากการนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จำหน่ายมาสร้างลวดลายสติ๊กเกอร์ จากนั้น ถึงนำมาตกแต่งลงบนผนังกระจก เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำให้ผู้คนจดจำได้ว่า ร้านค้าดังกล่าว จำหน่ายสินค้าประเภทใด ยกตัวอย่าง ร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่ม สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็น เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ โกโก้ ทั้งรูปแบบร้อนและรูปแบบเย็น ขนมขบเคี้ยวหรือจะเป็นขนมเค้กก็ดีที่สามารถนำมากินคู่กับกาแฟ ซึ่งสินค้าดังกล่าวข้างต้นจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการนำมาตกแต่งผนังและไม่ลืมบอกชื่อร้านไปด้วยในคราวเดียวกัน ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่และลูกค้าขาจร ย่อมสามารถจำชื่อร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มนี้ได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่นำวัสดุใด ๆ เลย มาตกแต่งร้าน ย่อมมีโอกาสสูงที่ลูกค้าอาจไม่สามารถจำชื่อร้านรวมถึงสินค้าของเรา กลายเป็นร้านขนมธรรมดาที่ทุกคนมองข้าม
 • การแข่งขัน ในปัจจุบัน การเกิดขึ้นของผู้ประกอบการรวมถึงร้านสติ๊กเกอร์นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เห็นความหลากหลายในสายงานตกแต่งภายในร้านค้าเกือบทุกร้าน และเมื่อเป็นเช่นนั้น ย่อมเกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียง ยิ่งต้องให้ความสนใจ ทำอย่างไรลูกค้าถึงอยากเข้าร้าน ซึ่งก็ถือว่า เป็นเรื่องดี เพราะการแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดกระจกพิมพ์ลาย สวย ๆ ไปจนถึงบรรยากาศภายในร้านและบริการจากพนักงานที่มี service mind  
5 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
5 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ทึบแสงแบบสีขาว มีจุดเด่นอะไรบ้าง

หัวข้ออื่น ๆ ได้กล่าวถึงประโยชน์ รวมถึงลักษณะของสติ๊กเกอร์แบบทึบแสงกันไปบ้างพอสมควร ซึ่งสติ๊กเกอร์ประเภทนี้ ได้ถูกนำมาใช้ทดแทนสินค้าประเภทฟิล์มกรองแสง ที่สามารถกรองความร้อนไม่ให้กร้ำกรายเข้ามายังห้องโดยสาร ทำให้ผู้ที่นั่งอยู่ภายใน รู้สึกเย็นสบาย อารมณ์ดีและไม่หงุดหงิดไม่เพียงแค่นำมาใช้กรองแสงภายในห้องโดยสาร หากยังสามารถนำสติ๊กเกอร์ดังกล่าว มาใช้กับงานภายในได้ เช่น กรุผนังกระจก เพื่อลดความร้อน รวมถึง นำมาใช้ทำป้ายโฆษณาก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากันได้แล้วสติ๊กเกอร์ทึบแสงแบบสีขาว จะมีความแตกต่างจากการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก แบบปกติหรือเปล่า? วันนี้ แอดมินมีคำตอบดังต่อไปนี้

จุดเด่นของสติ๊กเกอร์แบบทึบแสงสีขาว

 1. แข็งแรงทนทาน อันเป็นผลมาจากลักษณะของสติ๊กเกอร์ที่มีกระดาษรองหลังค่อนข้างหนา อีกทั้งยังเคลือบ PE ถึง 2 ด้าน ด้วยลักษณะดังกล่าว ทำให้มีการนำสติ๊กเกอร์ติดกระจกทึบแสงสีขาว มาใช้ในการโปรโมทสินค้าได้ดีไม่แพ้สติ๊กเกอร์พีวีซี เช่น การนำมาผลิตป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ติดตั้งตรงบริเวณหน้าร้าน หรือจะเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งตามชุมชนที่มีคนสัญจรผ่านไปมา ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และไม่เพียงแค่นั้น สติ๊กเกอร์ทึบแสงแบบสีขาว ยังสามารถนำมาทำรูปแบบงานไดคัทได้ ทำให้เจ้าของร้าน มีความหลากหลายในการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งานมากขึ้นนอกเหนือจากการนำสติ๊กเกอร์พีวีซีหรือสติ๊กเกอร์กระดาษมาใช้งานอื่น ๆ ความแข็งแรง ทนทานที่ว่า ส่งผลทำให้ มีการนำมาใช้ผลิตสติ๊กเกอร์ติดกระจกบานเลื่อน ในบางส่วน ก็นับว่า เป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่น่าสนใจ สร้างกิมมิคให้กับสถานที่ได้
 2. ไม่มีลายคราบน้ำ อีกทั้งยังมีแบบสีขาวเงาให้เลือก ยิ่งทำให้ สติ๊กเกอร์ทึบแสงแบบสีขาว สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะการใช้งานที่มากขึ้นได้ โดยเฉพาะการนำมาใช้โฆษณา สีขาว ความที่ไม่มีคราบน้ำจะมาช่วยเสริมทำให้ ข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ชนิดนี้ มีความคมชัด โดดเด่น ไม่มีสิ่งใดรบกวนสายตา กระทั่ง ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้ารวมถึงความน่าสนใจของทางร้านให้มีมากขึ้น ดังนั้น สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ นอกเหนือจากการนำมาใช้ทำป้ายโฆษณาตามร้านค้าต่าง ๆ แม้แต่ตามองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ได้มีการนำสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มาปรับใช้ ทั้งในเรื่องของการบอกกล่าวแจ้งเตือนภายในองค์กร รวมถึง ข้อมูลสำคัญๆ บางประการให้กับผู้ที่แวะมาทำธุระในลักษณะข้อความ เช่น ป้ายบอกทางไปห้องน้ำ ป้ายบอกทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกใดแผนกหนึ่ง เป็นต้น

เหตุผลในการนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งกระจกรถขับเคลื่อนสี่ล้อ

ที่มาในการนำสติ๊กเกอร์แต่ละประเภทมาใช้งานนั้น แม้จะดูคล้าย ๆ กัน ทว่า ในท้ายที่สุดแล้ว ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะมากำหนดว่า ควรจะเลือกสติ๊กเกอร์ประเภทไหนมาใช้งานถึงจะเหมาะสม คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป อีกทั้งยังได้ในเรื่องของความทนทานในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวัสดุ ส่วนใหญ่ จะแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 รูปแบบ โดยที่ รูปแบบแรก นำมาใช้โปรโมทสินค้า ผ่านตราสินค้าบนสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ การทำป้ายโฆษณาตรงบริเวณทางเข้าออกร้าน รวมถึง งานมหกรรมสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องมีการสั่งผลิตแสตนดี้มาใช้งาน

 • รูปแบบที่ 2 จะเป็นงานตกแต่งผนังภายในและงานตกแต่งผนังภายนอก ที่ความสวยงามและโดดเด่นของสติ๊กเกอร์ช่วยเสริมทำให้ภาพลักษณ์สถานที่ดูดีขึ้น
 • รูปแบบที่ 3 งาน outdoor ในรูปแบบป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ที่เราเห็นตามชุมชนหรือบนทางด่วน เป็นต้นแล้วอื่น ๆ ล่ะ มีการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งานอีกหรือเปล่า ? คำตอบอยู่ในบรรทัดถัดไป

ข้อดีในการนำสติ๊กเกอร์กรุกระจกรถยนต์

 1.  ลดต้นทุน โดยปกติ มักใช้ฟิล์มกรองแสงมากรุกระจกรถเพื่อลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร ทว่า ในปัจจุบัน ความหลากหลายของวัสดุที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ มีความนิยมนำสินค้าทดแทนมาใช้แทนฟิล์มกรองแสงที่มีราคาสูงกว่า เลยเป็นสาเหตุที่ว่า เหตุใดถึงมีการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์ทดแทนฟิล์มกรองแสง ซึ่งคุณสมบัติของสติ๊กเกอร์ ช่วยในเรื่องของการคลายความร้อนภายในห้องโดยสารได้
 2. ความปลอดภัย ลักษณะของฟิล์มชนิดนี้ เป็นฟิล์มมองเห็นเพียงด้านเดียว อันหมายถึง เราสามารถล่วงรู้พฤติกรรมของบุคคลภายนอกได้ ทว่าในทางกลับกัน บุคคลภายนอกกลับไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเราที่เป็นเจ้าของรถได้ว่า ขณะนี้กำลังทำอะไร? ดังนั้น ในผู้ขับขี่ที่เป็นผู้หญิง ถือได้ว่า การนำสติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์ มาใช้งานในส่วนนี้ ถือว่า ค่อนข้างเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเธอที่เป็นเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นยามดึกดื่นค่ำคืน รวมถึงวันที่ฝนตกหนัก
 3. ความเป็นส่วนตัว ถือเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ดี ต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ดังนั้น การนำสติ๊กเกอร์ทูโทนมาใช้งาน ถือว่า ตอบโจทย์สำหรับผู้คนทุกระดับอาชีพ และยิ่งเป็นบุคคลของสาธารณะแล้ว ยิ่งมีความจำเป็นต้องสั่งผลิตสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาใช้งาน ทั้งนี้เพราะ ความเป็นส่วนตัวนั้นนำมาซึ่งความสบายใจ กระทั่งสามารถที่จะดำเนินการทำสิ่งที่ปรารถนาโดยไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจใด ๆ ไม่ต้องคอยระแวงว่า ใครจะมาเห็นพฤติกรรมของเราเข้า        

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก กับประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในส่วนของการนำมาใช้กรุกระจกรถไปจนถึงนำมาตกแต่งผนังกระจกตามสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ก็มีการนำสติ๊กเกอร์ทูโทนมาติดกระจก ซึ่งก็สามารถสร้างความรู้สึกอุ่นใจรวมถึงความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของสถานที่อื่น ๆ ก็ไม่แพ้กัน ยกตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้า การนำสติ๊กเกอร์มาใช้งานนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกัน สำหรับห้างสรรพสินค้าดังกล่าวทั้งในเรื่องการนำมาใช้ลดอุณหภูมิและเพิ่มความเป็นส่วนตัวในบางแผนก รวมถึง ร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งใดก็ตาม ก็ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเจ้าของสถานที่รวมถึงเจ้าของรถ กันมานักต่อนัก ดังนั้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกการกระทำรวมถึงการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ  สติ๊กเกอร์มองเห็นด้านเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้วัสดุประเภทอื่น ๆ แต่อย่างใด

ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์
ติดต่อพิมพ์สติ๊กเกอร์